Zentán az 1800-as évek elején nagy pestisjárvány tombolt. Ezen áldozatok számára emeltetett a város méltó emléket a főterén. A Szenthárosmág-szobor 1808-1810 között épült fel Ross István plébános kezdeményezésére, közadakozásból. Egy tragikus esemény is fűződik az alkotáshoz, amely az 1848-1849-es szabadságharc idején történt. Az ide bevonuló szerb csapatok iszonyatos vérfürdőt rendeztek a magyar és német lakosság körében. Megközelítőleg 2000 embert mészároltak le két hét alatt. A barbárok nem elégedtek meg pusztán a népirtással, az áldozatok fejét levágták, és a testcsonkokat a Szentháromság-szoborra kezdték el felrakni. A város akkori jegyzője, Zagorica József közbenjárására hagytak fel tettükkel, s végül leszedték a fejeket Isten szobráról. 

A városban 1911-ben nagy tűzvész pusztított, melynek következtében leégett a főtéren a város két nevezetessége, a Szent István-templom és a városháza. A Szentháromság-emlékművet a főtér rendezésekor 1915. szeptemberében elbontották területrendezés gyanánt. A város a lebontást azzal hagyta jóvá, hogy a későbbiekben újjáépülő Szent István-templom előtt fogják ismét felavatni. A műemlék helyét a Kossuth-szobor vette volna át, ellenben ezt az I. világháború, és a szerb impériumváltás megakadályozta. Az emlékmű darabjait, így a szentek szobrait, az obeliszket és a talpazatot a templom mellett tárolták huzamosabb ideig. A daraboknak viszont nyomuk veszett, egyes vélemények szerint a maradványokat elásták. Annyi bizonyos, hogy 1950-ben tűnt el az utolsó elem is a parkból. Az új főtemplom sem fejeződhetett be. Körbevették téglafallal ugyan az épületet, de a szerb kormányzat nem engedte befejezni a végső munkálatokat. A romtemplomot végült 1947-ben bontották le végleg. A főtérre, ahol egykoron a Szentháromság-szobor állt, 1932-1941 között Péter király alakja került. A terület visszatérése után, 1942 őszén Országzászló-emlékmű épült, melyet a Jugoszláv restauráció eltávolított.

Képek:

1. A szobor egy régi képeslapon.

2. A Szent István plébánia egy 1911-es képeslapon. Fotó: https://helytortenet.com/

3. A zentai mészárlás áldozatainak földi maradványai az 1889-ben megindult vasútépítés során kerültek napvilágra: a hamvakat összegyűjtötték, és a felsővárosi temetőben – közös sírban – helyezték örök nyugalomra. A sír fölé fekete márvány emlékmű került. Forrás: lemil.blog.hu/